1. Giải Thưởng Sao Khuê 2023

Sao Khuê là hoạt động đánh giá các sản phẩm, dịch vụ xuất sắc, uy tín hàng đầu của ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam do VINASA tổ chức hàng năm.

Buss Call – Tổng đài đa kênh thông minh đã khẳng định chất lượng khi nhận giải thưởng Sao Khuê 2023 danh giá.

2. Bản Quyền Phần Mềm Buss Call 2023

Bản quyền phần mềm là quyền của tác giả/chủ sở hữu tác phẩm đối với phần mềm do mình sáng tạo ra.

Buss Call – Giải Pháp Tổng đài đa kênh thông minh đã đăng ký thành công quyền tác giả vào ngày 13/09/2023

3. Bản Quyền Phần Mềm Buss Tele 2023

Bản quyền phần mềm là quyền của tác giả/chủ sở hữu tác phẩm đối với phần mềm do mình sáng tạo ra.

Buss Tele – Giải Pháp gọi điện telesales đã đăng ký thành công quyền tác giả vào ngày 13/09/2023

4. Chứng chỉ ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 là tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu về bảo mật thông tin, được xuất bản bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) phối hợp cùng Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC)

Chứng nhận ISO 27001 là sự khẳng định mạnh mẽ cam kết của VOIP24H trong việc đảm bảo an toàn thông tin và dữ liệu của khách hàng trong quá trình cung cấp dịch vụ