Đăng ký ngay

Các dịch vụ tin nhắn Buss SMS đang cung cấp

Các dịch vụ Buss SMS đang cung cấp

Dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS - Short Message Services) là một giao thức viễn thông cho phép gửi các thông điệp dạng văn bản ngắn qua mạng không dây

OTP (One Time Password) là dịch vụ chuyển văn bản thành giọng nói, chỉ sử dụng một lần và bị giới hạn thời gian sử dụng. Thông thường sẽ bị mất hiệu lực trong vài phút.

SMS Brandname là dịch vụ tin nhắn mà tên thương hiệu (ví dụ: KFC, Viettel,…) được hiển thị ở phần người gửi thay vì số điện thoại cá nhân thông thường

Zalo ZNS (Zalo Notification Service) là dịch vụ gửi tin nhắn thông báo chăm sóc khách hàng qua API trên Zalo OA.

Công nghệ gửi tin nhắn qua nền tảng mạng internet cho phép gửi nội dung kết hợp chữ, hình ảnh, Call To Action.

Buss SMS - Giải pháp tin nhắn quảng cáo và chăm sóc khách hàng được hơn 500+ khách hàng tin tưởng sử dụng